Restaurering

Restaurering af ovne, keramiske belægninger og kalkpuds.

 

Gennem min læretid som ovnsætterr, blev jeg hurtigt fanget af restaureringens utrolige udfordringer. Ikke kun at se genstanden, men hele dens historie og samtid i stil, forarbejdning og opførsel.

Både historie, arkitektur og kunsthistorie samt håndværkernes/kunstnerens finurlige fingeraftryk kan afkodes i værket. Uanset om det drejer sig om et maleri, en ovn, en facade eller eksempelvis en keramisk belægning.

Denne interesse førte mig sammen med Hans Werner Huberti , en kendt restaurator og freskomaler, med hvem jeg har arbejdet sammen på flere store og små projekter.

Jeg har været med til at konservere og restaurere puds og vægmalerier fra gotikken til nutiden. Vi lavede også en del sten og kunststenrestaurering. I disse, ofte langvarige og til tider meget monotone projektforløb, har udfordringen ikke kun været fagligt, men også at kunne samarbejde med forskellige faggrupper. Hvis håndværkeren, kunstneren, arkitekten og kulturarvstyrelsen ikke kan enes, bliver resultaterne aldrig løst tilfredsstillende.

En anden vigtig egenskab ved restaureringsopgaverne er at bevare ro og overblikket. Hvis eksempelvis et fresko på 10m2 skal frilægges med skalpel, og man ved, at man ikke når mere end 5-10 cm2 pr. dag, kræver det udholdenhed.

Nyt liv til gamle skatte

Målet for mig er ikke bare reparation, men genskabelse af ånden  i bygningen eller værket.

 

 

Ovnsætter og fliselægger Richard Wettstein. Kunstner Katrine Wettstein